Werkgroepen

De raad van bestuur kan, daar waar deze het nodig acht, werkgroepen installeren, om de werking van de vereniging mee te ondersteunen. Hieronder vind je de officieel geïnstalleerde werkgroepen. De Voorzitter van elke werkgroep heeft als effectief lid stemrecht op de algemene vergadering.

Werkgroepen

Samenstelling

  1. Gerrit De Simpelaere (Voorzitter)
  2. Janne Depaepe
  3. Stefaan Depaepe

Samenstelling

Wordt binnenkort opnieuw geactiveerd.
Samenstelling
  • Interesse? Laat het weten via info@nlt.be