Allez Eddy

“Allez Eddy” Waar wielersport en integratie elkaar ontmoeten

Doel

De klemtoon van het project ligt op sport, ontmoeting , training van vaardigheden en het vormen van identiteit bij kwetsbare jongeren en kinderen.

Via het wielrennen willen we extra kansen geven aan kwetsbare kinderen van 10 t.e.m. 14 jaar. De wielersport is een sport die zoveel in zich meedraagt. Het is een sport van het volk, maar jammer genoeg voor veel jongeren financieel een onhaalbare kaart.

We willen verbindend werken tussen die kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie en andere kinderen. “Allez Eddy” is geen nieuwe sportclub , we willen de jongeren integreren in een bestaande club, waar ze onder begeleiding van een trainer, met andere kinderen dezelfde hindernissen dienen te nemen. Waar ze succeservaringen kunnen opdoen en hun sterktes tonen , maar ook collectief omgaan met moeilijkheden. De andere kinderen gaan vaak anders om met problemen en kunnen op die manier inspirerend werken.

Ten slotte willen we hen leren zorg dragen voor hun materiaal. Samen leren we hen hun fietsen te herstellen en te kuisen, kortom zorg dragen voor goed materiaal.

 

Ons voorbeeld en peter. 

Het ultieme voorbeeld is natuurlijk Eddy Merckx zelf maar ook Stijn Devolder zet zijn schouders onder het project door op te treden als Peter. Hij zal op cruciale momenten aanwezig zijn om het project de nodige media aandacht te geven. Op die manier rekenen we er ook op dat we voldoende middelen kunnen blijven vinden op langere termijn.

 

Initiatiefnemers

Allez Eddy is het resultaat van de samenwerking van drie partners

  • Fietsbieb Zwevegem : een project van net. Bij de Fietsbiebkan je kinderfietsen goedkoop lenen en omruilen naar gelang de behoeften. Er is een aanbod voor kinderen tot 15 jaar.
  • Jongerenzorg Zuid-Westvlaanderen VZW : een organisatie bijzondere jeugdzorg die ondersteuning en begeleiding biedt aan kwetsbare gezinnen met kinderen en aan jongeren in een moeilijke leefsituatie.
  • No Limit Team : de Zuid-West-Vlaamse multisportclub die een compleet sportaanbod van A tot Z aanbiedt in het zwemmen, fietsen en lopen en in combinatieformats zoals triatlon, duatlon, aquatlon en aquabike.

Met de steun van de gemeente Zwevegem en Cycling Vlaanderen