Kledij reglement

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw kledijreglement.