Wat is multi water move?

Wat is multimove voor kinderen? 

Multimove voor kinderen biedt kinderen tussen 3 en 8 jaar een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van de basisvaardigheden ligt en waarbij de sporttak niet noodzakelijk herkenbaar is. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Dat gebeurt op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijke onderbouwde manier.

Multimove voor kinderen is de start van een gezonde levensstijl met veel beweging en sport, je hele leven lang.

Wat zijn fundamentele bewegingsvaardigheden?

Dit zijn basis bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motiorische ontwikkeling te bevorderen. Voorbeelden van fundamentele bewegingsvaardigheden zijn heffen, slaan, trappen, trekken, glijden,…. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hieropgebasseerd.

Als je niet kan springen, landen, lopen, vangen, werpen, … kan je niet voetballen, zwemmen, fietsen, tennissen, …

“No Limit Team” één van de erkende Multimove aanbieders.

Het “No Limit Team” heeft voor de periode tot en met 2016 zijn definitieve erkenning ontvangen van de Vlaamse Overheid – Bloso.

Multi water move

  • NLT wil het concept ook gaan toepassen in het water. Naast de droge gymles (sporthal) voorzien we nu ook een natte gymles (zwembad). Een ideale vorm van watergewenning. We maken de kids waterveilig (doelgroep 4 & 5 jarigen). Na dit stadium worden op een verantwoorde manier de eerste zwemtechnieken aangeleerd volgens de nieuwe leerlijn. (doelgroep 5 & 6 jarigen)
  • NLT wil van haar toekomstige leden completere atleten maken.  
  • NLT wil de doorstroom naar de triatlonschool vergroten.
  • NLT wil de toegankelijkheid vergroten. Het concept staat open voor iedereen