Statuten, reglementen & charters

Op deze pagina vind je een overzicht van de statuten, alle clubreglementen & charters terug.

Statuten

Statuten: goedgekeurd op 23 juni 2022

Reglementen

Kledijreglement

Puntenfiche 2023

Charters

Geestig gezond sporten