Vers bloed in commissies en raad van bestuur

Op de Algemene Vergadering van donderdag 25 juni 2020 werden de zes commissies en de raad van bestuur voor de komende vier jaar opnieuw verkozen. Vier effectieve leden stelden zich niet meer herkiesbaar op. We danken Jasper Van Wonterghem, Tom Callewaert, Geoffrey Harynck en Tom Tanghe voor hun inzet en bijdrage aan het clubbeleid. Gelukkig konden we rekenen op drie nieuwe gezichten. Leen Desmet heeft zich geëngageerd voor de kids commissie. Frank Maertens zal de triatlon commissie versterken en werd gecoöpteerd in de raad van bestuur. Ook de running commissie kan rekenen op vers bloed. Stijn Coopman wordt de nieuwe coördinator en zal de runners afdeling vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur. We wensen de hele nieuwe beleidsploeg veel succes toe in de komende vier jaar.