NLT 2.0 komt op toerental.

Het startschot voor de voorbereidingen van het nieuwe seizoen is pas enkele weken geleden gegeven en de sportieve molen begint langzamerhand op volle toeren te draaien.

Het vele werk dat de sportieve cel in de voorbereiding heeft gestoken wordt nu heel concreet voelbaar. De tot in de puntjes voorbereide infosessies voor alle geledingen in de club volgden elkaar in snel tempo op. De interesse voor alle infomomenten oversteeg ruimschoots de verwachtingen. Het is duidelijk dat al de leden willen weten of de nieuwe wind die sedert kort waait binnen NLT effectief beantwoordt aan hun persoonlijk verwachtingspatroon. De reacties na de sessies zijn onverdeeld positief, hartverwarmend en stimulerend te noemen. De vele vergaderingen ter voorbereiding zijn dus niet voor niks geweest. Oef.

Welke zijn de zaken die mij als voorzitter het meeste in het oog springen en die ikzelf als uiterst positief ervaar.

 • Over alles wat wij doen of niet doen op het sportieve en extra sportieve vlak is zeer goed nagedacht.
 • De doelstelling die wij willen behalen op korte, middellange en lange termijn zijn zeer duidelijk gedefinieerd.
 • De weg die wij uitgestippeld hebben om onze doelen te bereiken zijn heel secuur en doordacht opgemaakt.
 • Alle geledingen van de club krijgen de “aandacht” die zij verdienen.
 • Er is een zeer spontane kruisbestuiving in de integrale aanpak over alle geledingen binnen de club.
 • De omkadering en begeleiding die aangeboden wordt is op clubniveau ongezien.
 • De leden zelf bepalen in welke mate zij gebruik willen maken van de omkadering en begeleiding.
 • Wij zijn er in enkele jaren tijd zeer duidelijk in geslaagd om ons als topsportclub te ontwikkelen. Ik maak me sterk dat het No Limit Team nu al de benchmark qua clubwerking is voor triatlon minnend België.
 • Ik ben ervan overtuigd dat wij hiermee een eerste stap hebben gezet naar de verdere ontwikkeling en voortbestaan van onze sportieve werking.
 • Ik ben er ook van overtuigd dat wij heel snel nog een aantal belangrijke stappen gaan moeten zetten als wij willen “overleven” in een zeer snel veranderende maatschappij. Samenwerken en schaalvergroting realiseren zullen heel snel de hefboom worden in de uitbouw van een nog sterkere clubwerking.
 • Onze huidige sponsors zijn ons trouw gebleven. Als blijk van waardering voor ons werk hebben zij hun financiële inbreng zelfs VERDUBBELD. Dit voelt enorm goed aan. Dankbaarheid betonen en hard ons best doen om nog beter te doen is het minste wat wij als club kunnen doen. Ik reken daarvoor op iedereen die NLT-bloed door de aderen heeft stromen.
 • Vanaf 1 december 2016 hebben wij een CLUBHUIS!!! 20 jaar hebben wij geijverd, om net als de oude traditionele clubs in Zwevegem ook een clubhuis te krijgen. Het gemeentebestuur van Zwevegem ziet ons al enkele jaren als één van de grote Zwevegemse verenigingen. Een appreciatie en beloning in de vorm van het toewijzen van gemeentelijke infrastructuur kon dus niet langer meer uitgesteld worden. Een gemeende “dank u wel” naar het gemeentebestuur toe en doen wat wij doen naar onze sponsors toe is in deze de evidentie zelve.
 • Het sportieve project waarmee wij nu bezig zijn wordt van langs om meer een maatschappelijk project
  • De sociale impact van onze clubwerking op de samenleving is niet gering.
  • De fysieke en mentale ontwikkeling die wij bij onze atleten realiseren is immens.
   • Wij vormen mensen waarvan wij hopen dat zij goede sportieve prestaties gaan leveren.
   • Maar wat zeker is, dat wij ook mensen gaan vormen die ongetwijfeld sterker dan wie ook in de wereld gaan staan.

Ik hou eraan iedereen te bedanken die heeft meegewerkt aan een tot nu toe ongelooflijk succesverhaal. De bloemlezing die je hierboven hebt gelezen is jullie verdienste!

De voorzitter