Laat ons samen bouwen aan de No Limit droom

Vooreerst mijn beste wensen aan de hele No Limit community. Een gezond en gelukkig 2018, waarin we samen met veel goesting en plezier kunnen werken aan onze sportieve doelen. Ikzelf ben deze morgen opgestaan met gemengde gevoelens. Ik ben niet naar het station van Oudenaarde afgezakt om door te sporen naar Leuven. Daar besliste Triatlon Vlaanderen, onder impuls van de Voorzitter, anders over. Na meer dan 20 jaar vol passie actief geweest te zijn als bestuurder, administratief coördinator, jeugd coördinator en secretaris-generaal werd ik respectloos opzij geschoven. Volgens de voorzitter, die de verantwoordelijkheid voor de stagnatie van de ledengroei in mijn schoenen schoof, was er voor Stefaan geen draagvlak meer bij de clubs en het personeel. Ook mijn sterke verbondenheid met het No Limit Team speelde een prominente rol in deze zaak.

Er werd binnen het huis gezocht naar alternatieven. Al vlug werd duidelijk dat dit geen optie was. Verder werken met en voor stakeholders, die in u niet meer geloven, was zinloos. Uiteindelijk is er voor een uitstapregeling gekozen, waarin er gezocht werd naar een win – win voor beide partijen. Door projectsubsidies kan NLT 2.0 mij de komende 18 maanden tewerkstellen in een halftime regime.

Ik grijp deze opportuniteit met beide handen en ga mij, meer dan ooit, smijten voor de verdere uitbouw van ons ambitieus NLT 2.0 project. Laat ons samen bouwen aan de No Limit droom.

Veel groeten vanuit mijn nieuwe werkplaats, het “No Limit Center”.

Depaepe Stefaan