Janne Depaepe aangesteld als API binnen NLT2.0

In het kader van “Sport met grenzen” en het “Aanpakken van lichamelijk & seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport” worden de clubs momenteel vanuit de overheid gevraagd om een opgeleide API (Aanspreek Persoon Integriteit) aan te stellen binnen de vereniging. Voor NLT 2.0 wordt dat Janne Depaepe. Zij heeft eind vorig jaar, na een opleiding van 40 u aan de KU Leuven, het getuigschrift “Gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersonen” behaald. Hiermee beschikken wij over goed opgeleide API, die met kennis van zaken eventuele problemen met de nodige discretie kan behandelen.