Enkel winnaars op clubkampioenschap !!!

Toen Stefaan enkele maanden geleden aankondigde dat er een clubkampioenschap zou doorgaan, zag je bij enkelen de oogjes al blinken en elk om een eigen reden: de jeugd zou de ‘oudjes’ eens laten zien wat ze in hun mars hadden, de kampioenen zouden de strijdwapens heffen en de recreatieven hadden toch ook graag eens hun kunnen getoond. Awel, het is voor allen een vruchtbare avond geweest waarbij elk zijn doel heeft behaald en sommigen hebben dat zelfs sterk overtroffen hebben: hoedje af voor enkele doorbijters die startten met het idee dat deelnemen ook winnen is en daarom ook kampioenen kunnen genoemd worden. Als recreatieveling zijn de aanmoedigingen van de toppers en ervaren rotten een topgebeuren binnen onze club, vandaar wellicht het succes en waarvoor dikke merci!

Naast een dikke proficiat aan de clubkampioenen, de andere ereplaatsten (er was niemand laatste, elk won in zijn/haar eigen categorie)  mogen we  bovenal niet vergeten door wie dit allemaal mogelijk wordt gemaakt: de club! Ondanks de drukke periode (stages, trainingen, eigen organisaties zoals zwemloop en triathlon, coaching en begeleiding, administratie, …) vond men toch de tijd om dit in elkaar te steken. Je ziet het niet direkt, maar er schuilt zelfs achter zo’n ‘klein’ evenement een berg werk en voorbereiding. Daarom de opperste waardering (ik denk dat ik dit kan doen uit naam van alle leden van deze ‘bere-toffe’ club) aan het bestuur en de vrijwilligersbende die misschien een eigen wedstrijd lieten schieten om voor anderen deze wedstrijd mogelijk te maken. Laat maar horen als wij voor jullie iets kunnen terugdoen.

Sammy Coulembier

Uitslag clubkampioenschap

IMG_9355