De waterkwaliteit van het kanaal Bossuit – Kortrijk is zeer goed.

Hier vindt u het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar aanleiding van een routinematige controle van de waterkwaliteit. De monstername werd uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van de Vlarem-regelgeving en de Europese zwemwaterrichtlijn.

Uit deze controle blijkt dat de actuele waterkwaliteit volgens de toetsingsnormen ‘zeer goed’ is.