2016: Daar is het No Limit Team!!!

Sedert september 2015 is het NLT No Limit Team volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe triatlonseizoen.

Tegelijk met de voorbereidingen op 2016  zijn we gestart om de sportieve werking van de club op lange termijn volledig te herdenken.

Een team van enthousiaste NLT triatlonfanaten is dagelijks bezig om onze mooie club op een nog hoger niveau te tillen. In het 25 jarig bestaan van de club is dit de meest revolutionaire en gedurfde “sprong” die wij samen willen wagen.

Op alle vlakken willen wij het in de toekomst nog beter doen dan wij tot nu toe al gedaan hebben. De drive, de wil om te slagen, de drang om de beste te zijn in wat wij zo graag doen is momenteel zo groot dat er geen houden meer aan is.

Een bonte mengeling van gelijkgestemde sportgekke zielen heeft elkaar in 2015 gevonden en is bezig om een stukje triatlon sportgeschiedenis te schrijven.

De “inleiding” willen wij tegen eind 2016 volledig klaar hebben.

De “kern” van het verhaal start in 2017 is een continu verhaal en loopt door tot elke olympiade.

Het “slot” van het verhaal is de olympiade zelf.

De inleiding:

 • Het volledig sportieve plan op korte en lange termijn willen wij klaar hebben.
 • Het nieuwe organigram van de totale clubwerking moet opgemaakt zijn.
 • De concrete invulling van alle taken moet een feit zijn.
 • De financiële mogelijkheden om dit gedurfd maar realistisch plan te realiseren moeten voor handen zijn. In 2017 starten wij met nieuwe kledij. Nieuwe sponsors – partners moeten gevonden worden om wat op papier staat effectief uit te kunnen voeren.
 • De club in zijn geheel moet langzamerhand voorbereid worden op de nieuwe manier van werken en denken waarmee wij in 2017 definitief van start willen gaan. In 2016 willen wij op alle vlakken stilletjes aan de transitie maken naar een professionele en toekomstgerichte sportvereniging.
 • De Multimove “à la facon de NLT” is in januari 2016 fenomenaal van start gegaan.
 • De oh zo belangrijke multisportwerking is geïntroduceerd.

De kern:

 • Vanaf 2017 willen wij op alle niveaus staan waar wij gepland hadden te moeten staan.
 • Wij gaan periodiek nagaan of wij de vastgelegde doelstellingen op bestuurlijk en sportief vlak behaald hebben. Permanente evaluatie met al dan niet bijsturingen moet alles en iedereen beter maken.
 • Wij willen ook vooral genieten waar wij mee bezig zijn. De beloning van al het harde werk moet voor iedereen duidelijk voelbaar worden. De “return on investment” is de benzine van de No Limit Team motor.

Het slot:

 • Het ultieme doel is één of meerdere atleten uit onze club kunnen afvaardigen naar de “hoogmis van de sport” de Olympische Spelen.
 • Tokio komt te vroeg. Maar op de Spelen in 2024 die in Boedapest, Hamburg, Los Angeles, Parijs of Rome zouden doorgaan willen wij present zijn.

Tot slot willen wij heel duidelijk maken dat wij onze maatschappelijke taak voor de 100 % willen vervullen. Het NLT is –  meer dan welke club ooit – er van overtuigd dat aan sport kunnen doen een basisrecht is van iedereen.

Daarom gaan wij onze stinkende best doen om de 3 niveaus in onze clubwerking maximaal te begeleiden. De fun – de competitie en de topsportwerking willen wij de ondersteuning geven die zij nodig hebben. Met minder zullen wij niet tevreden zijn.

Tot heel binnenkort ergens “te velde”

If you never CHASE your dream

you will never CATCH them

Picture1

Voorzitter

Johan Van Wonterghem.